Marketingmix

Definitie marketingmix
Door Thijs Verbeek 4 mei 2011
Marketingmix is volgens Kotler één van de leidende ideeën van de moderne marketing. De marketingmix kunnen we definiëren als de verzameling tools die een bedrijf inzet om het gewenste resultaat te behalen in de doelmarkt. De marketingmix bevat alle elementen  die een bedrijf kan gebruiken om de vraag naar haar producten te beïnvloeden binnen de doelgroepen.


Tien doodzonden van marketing

Zó maak je een marketingplan

Social media marketing

Online marketing

marketingmix
De elementen van de marketingmix

Marketing tools voor de marketingmix

De tools zijn onderverdeeld in 4 groepen die bekend staan als de 4 P’s: Product, Prijs, Plaats, Promotie.  Het uitvoeren van de marketingmix bestaat uit het samenstellen van de gereedschapsset op basis van de 4 P’s in een bepaalde, op de doelgroepen afgestemde verhoudingen.

Product : Men product bedoelen we het gehele plaatje van goederen en diensten dat een bedrijf aanbiedt in de doelmarkt. De producten en diensten bestaan uit verschillende elementen zoals verpakking, gebruiksmogelijkheden, merknaam, garanties, kwaliteit, service, design, varianten of types, accessoires, etc.

Prijs: De prijs is datgene wat de consument uiteindelijk betaald voor het verkrijgen van het product of dienst.  Ook de prijs van een product kent diverse elementen die kunnen variëren zoals betalingsvoorwaarden, kredietvoorwaarden, kortingen, betalingstermijnen, adviesprijs, actieprijzen en de prijslijst.

Plaats: Plaats staat voor distributie, dus alle activiteiten die een onderneming uitvoert om de producten of diensten beschikbaar te maken voor de consumenten in de doelmarkt.

De elementen van deze tool zijn o.a. distributiekanalen, marktdekking, transport, assortiment op plaats van aankoop, winkels, etc. .

Promotie: Onder promotie verstaan we alle activiteiten van een bedrijf om haar producten en diensten onder de aandacht te brengen van de consumenten in de doelgroep met als doel het realiseren van verkoop. De variabelen voor deze P zijn o.a. reclame, persoonlijke verkoop, publiciteit,  verkooppromotie, persoonlijke verkoop.

In volgende posts zullen de diverse elementen van de marketingmix en hun toepassingen verder uitgediept worden.


Tien doodzonden van marketing

Zó maak je een marketingplan