Een conclusie schrijven

Een conclusie schrijven

In dit hoofdstuk worden de conclusies weergegeven die op grond van de resultaten getrokken kunnen worden. Dit conclusie trekken dient zo objectief mogelijk te gebeuren. De resultaten van de hoofdstukken 3 t/m 6 dienen hierbij als argumentatie. Conclusies zonder onderbouwing in één van de eerdere hoofdstukken mogen niet voorkomen. Er komt met andere woorden geen nieuwe informatie in de conclusies.

Bekijk ook deze handige tips bij het conclusie schrijven

Schrijf jij ook een geweldige scriptie?

Hoe schrijf ik een scriptie of these?

Hoe schrijf ik een scriptie

Leesbare scriptie

Cijfermatige ondersteuning moet zo veel mogelijk worden vermeden. Indien de probleemstelling hier toch om vraagt kunt u verwijzen naar de hoofdstukken 3 t/m 6. Natuurlijk moeten de conclusies goed aansluiten op de probleemstelling uit hoofdstuk l.
Een conclusie is niet zomaar een uitspraak waarvan de waarde zonder meer vaststaat. Ze steunt op expliciete argumenten en bewijzen en er moet worden aangegeven welke tegenwerpingen er mogelijk zijn. Daarbij dient duidelijk te zijn voor welk bereik de conclusie geldig is. De beperkingen van het onderzoek worden hier ook besproken.
Bij een afstudeerrapport worden hier ook conclusies ten aanzien van de theorie getrokken en over de geldigheid van het gevonden conceptueel model.

LET OP!
De conclusies moeten volledig antwoord geven op de probleemstelling. Vandaar dat dit hoofdstuk de essentie vormt van de rapportage.
Een rapport waarbij de conclusies niet aansluiten op de probleemstelling voldoet niet aan de onderzoeksdoelstelling en is derhalve nutteloos.

Het trekken van ‘conclusies’ is iets heel anders is dan het geven van een samenvatting, vermeng deze twee zaken dus niet!