Resultaten empirisch onderzoek

Resultaten empirisch onderzoek

Vervolgens worden de resultaten van de primaire gegevensverzameling weergegeven. Indien gewenst kunnen deze resultaten in meerdere hoofdstukken worden opgedeeld. Expliciet worden die resultaten gekoppeld aan de kernvragen. Immers, resultaten vormen de antwoorden op die kernvragen.
Een voorbeeld van een dergelijke opdeling is als volgt:

Bekijk ook deze handige tips bij het analyseren van de resultaten van het emperisch onderzoek

Schrijf jij ook een geweldige scriptie?

Hoe schrijf ik een scriptie of these?

Hoe schrijf ik een scriptie

Leesbare scriptie

Frequenties (Hoofdstuk 4)
Een eerste indicatie van de resultaten van het onderzoek worden verkregen uit de frequentieverdelingen, gemiddelden en spreiding van de antwoorden (afhankelijk van het meetniveau van de variabelen).
Alleen de interessante of opvallende verdelingen worden besproken in de tekst, de tabellen staan in principe in de bijlage! Belangrijke tabellen kunnen in de hoofdtekst worden opgenomen.
In dit hoofdstuk kun je ook relaties tussen achtergrondvariabelen en de andere variabelen beschrijven.

Verbanden/relaties (Hoofdstuk 5)
In dit hoofdstuk worden eventuele kruisverbanden tussen de andere variabelen besproken. Ook hier horen de tabellen in de bijlage weergegeven te worden. Indien noodzakelijk kunnen enkele (samenvattende) tabellen in de tekst worden opgenomen. Het gaat hier om al of niet gevonden verbanden, en niet om de statistische uitvoer van SPSS.

Andere analyses (Hoofdstuk 6)
Als de resultaten hiertoe aanleiding geven kunnen enkele aanvullende analyses worden uitgevoerd, zoals Factor Analyse of Cluster Analyse. Deze analyses worden in een apart hoofdstuk besproken.
Eventueel kan een korte uitleg over de betreffende analyse in een bijlage worden gepresenteerd.
Het zal van de probleemstelling afhangen of een andere hoofdstukindeling dan de hier in hoofdstukken 4,5 en 6 gepresenteerd meer geƫigend is.