Literatuuronderzoek

Literatuuronderzoek

In het hoofdstuk literatuuronderzoek (voor zover van toepassing in het onderhavige onderzoek) worden de resultaten van de secundaire gegevensverzameling weergegeven.

Uiteraard wordt alleen gerapporteerd voor zover dat relevant is voor het onderhavige onderzoek, gelet op de probleemstelling (doelstelling en vraagstelling, in het bijzonder de kernvragen).
Let hierbij op de bronvermelding.
Beweringen zonder bronvermelding worden geacht van de auteurs afkomstig te zijn, en moeten dan ook verdedigd kunnen worden.
In een afstudeerverslag is dit een zeer belangrijk onderdeel en bestaat met name uit een theoretische uitwerking van de kernvragen om zo te komen tot conceptueel model dat vaak getoetst wordt voor bijvoorbeeld een bedrijfsprobleem.

Bekijk ook deze handige tips bij het doen van literatuuronderzoek

Schrijf jij ook een geweldige scriptie?

Hoe schrijf ik een scriptie of these?

Hoe schrijf ik een scriptie

Leesbare scriptie