Methode van onderzoek

Methode van onderzoek

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet uitgeschreven en krijgt de lezer een indruk van het verloop van het onderzoek.
Eerst wordt de onderzoeksopzet verantwoord.
Uitvoerig wordt uiteengezet op welke wijze het onderzoek wordt verricht en bij wie.
Dat betekent dat een relatie wordt gelegd russen de informatiebehoefte en de gegevensbronnen.

Bekijk ook deze handige tips bij het uitschrijven van de methode van onderzoek

Schrijf jij ook een geweldige scriptie?

Hoe schrijf ik een scriptie of these?

Hoe schrijf ik een scriptie

Leesbare scriptie

Hierbij komen aan de orde:

· Karakterisering onderzoek (exploratief/ descriptief/ causaal) (kwalitatief/ kwantitatief)
· Populatie
· Steekproeftrekking (methode)
· Steekproefkader
· Steekproefomvang’
· Representativiteit
· Methode van gegevens verzamelen
· Methode van gegevens verwerken en analyseren (eventuele uitleg te gebruiken technieken kort in de tekst, uitgebreider in de bijlagen)

Daarna wordt op deze plaats de verkregen respons en de representativiteit van de respondenten toegelicht. In sommige gevallen wordt het verloop van het onderzoek toegevoegd aan de hoofdstukken over het empirische onderzoek.

Zie het onderzoekrapport, marketingplan & HBO scriptie voor een voorbeeld methode van onderzoek