Onderzoek Archive

 • Klanttevredenheidsonderzoek, wat is het nut? Door Thijs Verbeek 11 oktober 2011 Niemand zal het nut van klanttevredenheidsonderzoek (en) betwisten maar toch is het verstandig om ook enkele kanttekeningen te plaatsen. […]

  Klanttevredenheidsonderzoek, wat is het nut?

  Klanttevredenheidsonderzoek, wat is het nut? Door Thijs Verbeek 11 oktober 2011 Niemand zal het nut van klanttevredenheidsonderzoek (en) betwisten maar toch is het verstandig om ook enkele kanttekeningen te plaatsen. […]

  Continue Reading...

 • De bijlage In de bijlage kan men alle materiaal kwijt dat vanwege de controleerbaarheid van resultaten en conclusies moet worden opgenomen, maar dat – indien het in de hoofdtekst wordt […]

  In de bijlage

  De bijlage In de bijlage kan men alle materiaal kwijt dat vanwege de controleerbaarheid van resultaten en conclusies moet worden opgenomen, maar dat – indien het in de hoofdtekst wordt […]

  Continue Reading...

 • Literatuurlijst Alle literatuur verwijzingen moeten tenminste eenmaal in de tekst zijn genoemd. Andersom, moet elke verwijzing in de tekst in de literatuurlijst worden opgenomen. Kijk in de bibliotheek hoe verschillende […]

  Literatuurlijst

  Literatuurlijst Alle literatuur verwijzingen moeten tenminste eenmaal in de tekst zijn genoemd. Andersom, moet elke verwijzing in de tekst in de literatuurlijst worden opgenomen. Kijk in de bibliotheek hoe verschillende […]

  Continue Reading...

 • Aanbevelingen scriptie & onderzoeksrapport Aanbevelingen gaan een stap verder dan de conclusies. Hier kunnen de onderzoekers aangeven wat – naar hun deskundige mening – naar aanleiding van de conclusies aan […]

  Aanbevelingen scriptie

  Aanbevelingen scriptie & onderzoeksrapport Aanbevelingen gaan een stap verder dan de conclusies. Hier kunnen de onderzoekers aangeven wat – naar hun deskundige mening – naar aanleiding van de conclusies aan […]

  Continue Reading...

 • Een conclusie schrijven In dit hoofdstuk worden de conclusies weergegeven die op grond van de resultaten getrokken kunnen worden. Dit conclusie trekken dient zo objectief mogelijk te gebeuren. De resultaten […]

  Een conclusie schrijven

  Een conclusie schrijven In dit hoofdstuk worden de conclusies weergegeven die op grond van de resultaten getrokken kunnen worden. Dit conclusie trekken dient zo objectief mogelijk te gebeuren. De resultaten […]

  Continue Reading...

 • Resultaten empirisch onderzoek Vervolgens worden de resultaten van de primaire gegevensverzameling weergegeven. Indien gewenst kunnen deze resultaten in meerdere hoofdstukken worden opgedeeld. Expliciet worden die resultaten gekoppeld aan de kernvragen. […]

  Resultaten empirisch onderzoek

  Resultaten empirisch onderzoek Vervolgens worden de resultaten van de primaire gegevensverzameling weergegeven. Indien gewenst kunnen deze resultaten in meerdere hoofdstukken worden opgedeeld. Expliciet worden die resultaten gekoppeld aan de kernvragen. […]

  Continue Reading...

 • Literatuuronderzoek In het hoofdstuk literatuuronderzoek (voor zover van toepassing in het onderhavige onderzoek) worden de resultaten van de secundaire gegevensverzameling weergegeven. Uiteraard wordt alleen gerapporteerd voor zover dat relevant is […]

  Literatuuronderzoek

  Literatuuronderzoek In het hoofdstuk literatuuronderzoek (voor zover van toepassing in het onderhavige onderzoek) worden de resultaten van de secundaire gegevensverzameling weergegeven. Uiteraard wordt alleen gerapporteerd voor zover dat relevant is […]

  Continue Reading...

 • Methode van onderzoek In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet uitgeschreven en krijgt de lezer een indruk van het verloop van het onderzoek. Eerst wordt de onderzoeksopzet verantwoord. Uitvoerig wordt uiteengezet […]

  Methode van onderzoek

  Methode van onderzoek In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet uitgeschreven en krijgt de lezer een indruk van het verloop van het onderzoek. Eerst wordt de onderzoeksopzet verantwoord. Uitvoerig wordt uiteengezet […]

  Continue Reading...

 • Inleiding scriptie & onderzoeksrapport Door Thijs Verbeek 16 juli 2011 In het onderstaande stuk wordt aangegeven welke onderdelen van belang zijn bij het schrijven van een inleiding voor een scriptie […]

  Inleiding scriptie & onderzoeksrapport

  Inleiding scriptie & onderzoeksrapport Door Thijs Verbeek 16 juli 2011 In het onderstaande stuk wordt aangegeven welke onderdelen van belang zijn bij het schrijven van een inleiding voor een scriptie […]

  Continue Reading...

 • 5 Belang van het onderzoek: Wat is het belang van de beantwoording van de hoofdvraag/onderzoeksvraag? Dit laatste onderdeel is het slotstuk van het onderzoeksplan. Dit kan gezien worden als een […]

  Belang van het onderzoek

  5 Belang van het onderzoek: Wat is het belang van de beantwoording van de hoofdvraag/onderzoeksvraag? Dit laatste onderdeel is het slotstuk van het onderzoeksplan. Dit kan gezien worden als een […]

  Continue Reading...

 • 4 Operationalisering onderzoek: Op welke wijze wordt de hoofdvraag onderzocht? Nadat het voor iedereen duidelijk is geworden wat precies onderzocht gaat worden, dient een uitleg gegeven te worden over wat […]

  Operationalisering onderzoek

  4 Operationalisering onderzoek: Op welke wijze wordt de hoofdvraag onderzocht? Nadat het voor iedereen duidelijk is geworden wat precies onderzocht gaat worden, dient een uitleg gegeven te worden over wat […]

  Continue Reading...

 • Na het beschrijven van de aanleiding en het theoretische kader dient de stap gemaakt te worden naar een hoofdvraag, de vraag die aan het einde van het onderzoek beantwoord zal worden.

  Hoofdvraag of onderzoeksvraag onderzoek

  Na het beschrijven van de aanleiding en het theoretische kader dient de stap gemaakt te worden naar een hoofdvraag, de vraag die aan het einde van het onderzoek beantwoord zal worden.

  Continue Reading...

 • Beschrijf in de aanleiding waarom het onderzoek wordt uitgevoerd. De lezer moet overtuigd zijn dat het te rechtvaardigen is dat juist deze vraag onderzocht zal worden. Denk hierbij aan het bestaansrecht voor het onderzoek

  Aanleiding onderzoek

  Beschrijf in de aanleiding waarom het onderzoek wordt uitgevoerd. De lezer moet overtuigd zijn dat het te rechtvaardigen is dat juist deze vraag onderzocht zal worden. Denk hierbij aan het bestaansrecht voor het onderzoek

  Continue Reading...

 • Inleiding onderzoek: Uit welke onderdelen bestaat het onderzoeksplan?

  Inleiding onderzoek

  Inleiding onderzoek: Uit welke onderdelen bestaat het onderzoeksplan?

  Continue Reading...

 • Exploratief onderzoek Door Thijs Verbeek 5 juni 2011 Het doel van een exploratief onderzoek is, zoals de naam al doet vermoeden, het exploreren van het onderzoeksonderwerp. Het komt vaak voor […]

  Exploratief onderzoek

  Exploratief onderzoek Door Thijs Verbeek 5 juni 2011 Het doel van een exploratief onderzoek is, zoals de naam al doet vermoeden, het exploreren van het onderzoeksonderwerp. Het komt vaak voor […]

  Continue Reading...

 • Het uitvoeren van een (wetenschappelijk) onderzoek is veelal een complex project. Een gestructureerde aanpak met behulp van een gedegen onderzoeksplan komt de kwaliteit van het onderzoek - en uiteraard de conclusie! - ten goede.

  Onderzoeksplan

  Het uitvoeren van een (wetenschappelijk) onderzoek is veelal een complex project. Een gestructureerde aanpak met behulp van een gedegen onderzoeksplan komt de kwaliteit van het onderzoek - en uiteraard de conclusie! - ten goede.

  Continue Reading...