Operationalisering onderzoek

4 Operationalisering onderzoek: Op welke wijze wordt de hoofdvraag onderzocht?

Nadat het voor iedereen duidelijk is geworden wat precies onderzocht gaat worden, dient een uitleg gegeven te worden over wat wijze waarop dit onderzocht gaat worden. Oftewel, bij wie en op welke manier? Afhankelijk van het type hoofdvraag, leidt het onderzoek uiteindelijk tot een beschrijving, verklaring, beoordeling of een combinatie van deze typen. Oftewel, de afbakening van het onderzoeksobject en uitleg over de methode van het onderzoek. Systematisch weergegeven komt dat neer op het beantwoorden van de vragen: WAT wordt onderzocht?, HOE wordt dit onderzocht? En, WAARAAN en/of AAN WIE wordt het onderzocht? Van ieder begrip in de hoofdvraag moet de lezer direct kunnen vaststellen wat de onderzoeker daaronder verstaat. Een duidelijke beschrijving van bijvoorbeeld de afhankelijke en onafhankelijke variabele. Beschrijf bij de onderzoeksmethode ook hoe het onderzoek zal worden uitgevoerd. Let op! De methode die wordt gekozen geeft uitsluitsel over de operationele kant van het onderzoek.

Bekijk ook deze handige tips bij de operationalisering onderzoek

Schrijf jij ook een geweldige scriptie?

Hoe schrijf ik een scriptie of these?

Hoe schrijf ik een scriptie

Leesbare scriptie

Terug naar onderzoeksplan