In de bijlage

De bijlage

In de bijlage kan men alle materiaal kwijt dat vanwege de controleerbaarheid van resultaten en conclusies moet worden opgenomen, maar dat – indien het in de hoofdtekst wordt geplaatst – aan de leesbaarheid van het verslag afbreuk doet. Men moet in de hoofdtekst naar de betreffende bijlage verwijzen.
Indien meer dan één bijlage wordt opgenomen moeten deze worden genummerd. Verder moeten de bijlagen elk worden voorzien van een informatieve titel en moet onderaan de bron worden vermeld.
Indien het onderzoek uitgevoerd is met één of meerdere vragenlijsten horen deze altijd in de bijlagen te worden opgenomen.
Wanneer er bij een rapport erg veel bijlagen horen moeten deze apart ingebonden worden, het rapport is anders niet meer hanteerbaar. Het is dan voldoende om van deze bijlagen slechts twee exemplaren te maken, één voor de faculteit en één voor de opdrachtgever.

Bekijk ook deze handige tips om te weten wat er allemaal in de bijlage thuis hoort


Schrijf jij ook een geweldige scriptie?

Hoe schrijf ik een scriptie of these?

Hoe schrijf ik een scriptie

Leesbare scriptie