Belang van het onderzoek

5 Belang van het onderzoek: Wat is het belang van de beantwoording van de hoofdvraag/onderzoeksvraag?

Dit laatste onderdeel is het slotstuk van het onderzoeksplan. Dit kan gezien worden als een korte samenvatting. En dient ook kort te blijven! Geef daarom nogmaals kernachtig weergeven waarom het onderzoek wordt uitgevoerd. Het belang van het onderzoek is natuurlijk om het theoretische en/of praktische probleem (beschreven in de ‘aanleiding’) op te lossen. Geef invulling aan deze paragraaf door te wijzen op het praktische en/of theoretische belang. Beschrijf bijvoorbeeld dat het de mogelijkheid biedt tot uitbreiding of bijstelling van een bestaande theorie.

Bekijk ook deze handige tips bij het opstellen van het belang van het onderzoek

Schrijf jij ook een geweldige scriptie?

Hoe schrijf ik een scriptie of these?

Hoe schrijf ik een scriptie

Leesbare scriptie

Terug naar onderzoeksplan