Onderzoeksplan

Onderzoeksplan
Door Thijs Verbeek 5 juni 2011
Het uitvoeren van een (wetenschappelijk) onderzoek is veelal een complex project. Een gestructureerde aanpak met behulp van een gedegen onderzoeksplan komt de kwaliteit van het onderzoek – en uiteraard de conclusie! – ten goede. Voorafgaande aan de daadwerkelijke uitvoering van een onderzoek dient vaak een (uitgebreide) opzet gepresenteerd te worden. Een onderzoeksplan biedt hierbij uitkomst.

Schrijf jij ook een geweldige scriptie?

Hoe schrijf ik een scriptie of these?

Hoe schrijf ik een scriptie

Leesbare scriptie

Een onderzoeksplan geeft een onderzoeker een overzichtelijke structuur van alle onderdelen die bij een (wetenschappelijk) onderzoek aan de orde (moeten) komen. De onderzoeksplan geeft hiervoor een chronologische volgorde van uit te voeren stappen en belangrijke (standaard) vragen die de onderzoeker zichzelf (hardop) dient te stellen. Ook biedt het onderzoeksplan andere partijen de mogelijkheid om het bestaansrecht van een onderzoek te beoordelen. Het uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek gaat namelijk gepaard met tijd, geld en/of energie.

Bovendien geeft een onderzoeksplan de mogelijkheid om het onderzoek beter te plannen aan de hand van de verschillende onderdelen. De verschillende onderdelen in de onderzoeksplan kunnen tevens gebruikt worden als structuur voor de verslaglegging van het onderzoek!

Het onderzoeksplan bestaat uit verschillende onderdelen. Voorafgaande aan het onderzoeksopzet kan eventueel een (kort) exploratief onderzoek plaatsvinden. Dit is optioneel. Wanneer men spreekt over het ‘onderhavige onderzoek’, dan wordt hiermee het onderzoek bedoelt waar de U als onderzoeker mee bezig bent en verslaglegging over doet.

Exploratief onderzoek
Het doel van een exploratief onderzoek is, zoals de naam al doet vermoeden, het exploreren van het onderzoeksonderwerp. Het komt vaak voor dat de onderzoeker (nog) niet bekend is met het onderzoeksonderwerp. Hierdoor is het lastig om te bepalen wat van belang is om mee te nemen in het onderzoeksplan. Lees Verder..

Onderzoeksplan
Na het exploratieve onderzoek is de volgende stap in een (wetenschappelijk) onderzoeksproject het onderzoeksplan. Dit is een heel erg grote stap! Het onderzoeksplan kan namelijk worden gezien als de ‘blue-print’ van het (wetenschappelijk) onderzoek. Om dit onderdeel overzichtelijk en gestructureerd te houden zijn alle onderdelen onderverdeeld. De verschillende onderdelen van het onderzoeksplan zijn eveneens voorzien van aanwijzingen over met betrekking tot de verslaglegging.

1 Inleiding onderzoek:
– Uit welke onderdelen bestaat het onderzoeksplan?
Lees verder

2 Aanleiding onderzoek:
– Wat is de theoretische achtergrond?
– Wat is de theoretische aanleiding?
– Wat is de praktische aanleiding?
Lees verder

3 Hoofdvraag of onderzoeksvraag onderzoek:
– Wat is de hoofdvraag van het onderzoek?
Lees verder

4 Operationalisering onderzoek:
– Wat wordt er precies onderzocht?
– Hoe wordt het onderzoek gedaan?
– Waaraan en aan wie wordt de hoofdvraag onderzocht?
Lees verder

5 Belang onderzoek:
– Wat is het theoretische belang van de beantwoording van de hoofdvraag?
– Wat is het praktische belang van de beantwoording van de hoofdvraag?
– Hoe luidt in het kort de hoofdvraag?
– Eventueel: Welke hoofdstukken bevat dit onderzoeksverslag verder nog?

Bekijk ook deze handige tips bij het schrijven van een onderzoeksplan:

Schrijf jij ook een geweldige scriptie?

Leesbare scriptie

Lees verder