Aanleiding onderzoek

2 Aanleiding onderzoek: Waarom wordt het onderzoek uitgevoerd?


Beschrijf in de aanleiding waarom het onderzoek wordt uitgevoerd. De lezer moet overtuigd zijn dat het te rechtvaardigen is dat juist deze vraag onderzocht zal worden. Denk hierbij aan het bestaansrecht voor het onderzoek. Afhankelijk van het type hoofdvraag zal de ‘aanleiding’ gaan over en theoretisch probleem, een praktisch probleem of een combinatie van beide. In de paragraaf over de aanleiding kunnen worden achtereenvolgens drie thema’s behandeld: het theoretisch kader, de theoretische aanleiding of de praktische aanleiding. Het is verstandig de volgorde van die thema’s aan the houden waarin de thema’s behandeld worden.

Schrijf jij ook een geweldige scriptie?

Hoe schrijf ik een scriptie of these?

Hoe schrijf ik een scriptie

Leesbare scriptie

2.1 Theoretisch kader voor het onderzoek: Wat is de theoretische achtergrond?

De kennis die verschillende onderzoekers over het desbetreffende verschijnsel hebben verzameld, kan worden samengebracht in een of meerdere theorieën. Het theoretisch kader wordt gevormd door die theorie(en) die de onderzoeker als uitgangspunt neemt voor het onderhavige onderzoek. Let op! Beschrijf uiteraard alleen relevante theorie, wat hier meeste relevante conclusies zijn en houd het beknopt.

De onderzoeker heeft vaak al een idee van wat het antwoord zou kunnen zijn (op basis van bestaande theorieën). Met behulp van (wetenschappelijk) onderzoek kan deze voorspellingen worden getoetst.

Bij het beschrijven van eventuele verwachtingen (voorspellingen) is het van belang om argumenten te gebruiken die de rechtvaardiging van het onderzoek ondersteunen. Klopt de voorspelling? Het onderhavige onderzoek kan uitkomst bieden ter ondersteuning van de huidige theorie; klopt de voorspelling niet? Wellicht dient de theorie te worden herzien.

2.2 Theoretische aanleiding voor het onderzoek: Wat is de theoretische aanleiding?

Theoretisch kader kan gezien worden als algemene achtergrond – het ‘decor’ – van het onderzoek. Wat is er over het desbetreffende onderwerp bekend? Wat zijn hierbij de belangrijkste conclusies/uitkomsten? En op welke wijze kan dit gebruikt worden in het onderhavige onderzoek? Is een dergelijk kader aanwezig, dan begint de aanleiding met het uiteenzetten van het kader. Op een zeker moment gaat dit algemene verhaal over op een meer specifieke aanleiding voor het onderhavige onderzoek.

Drie soorten theoretische aanleiding denkbaar (zowel in combinatie als afzonderlijk):

– Een interessant thema is nog niet eerder onderzocht;
– Er bestaan tegenstrijdige opvattingen over het onderwerp;
– De onderzoeksvraag is nog niet goed genoeg onderzocht.

2.3 Praktische aanleiding voor het onderzoek: Wat is de praktische aanleiding?

Niet alle onderzoeken zijn primair theoretisch gemotiveerd. Het onderzoek kan ook zijn ontstaan vanuit een praktisch probleem. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan een maatschappelijk thema of een actueel probleem dat zich voor doet onder jongeren. Begin in dat geval met het de beschrijving van dat probleem. Ook al is de aanleiding primair praktisch, ook hierbij is denkbaar dat inzichten uit eerdere onderzoeken een rol spelen.

Bekijk ook deze handige tips bij het bedenken van een aanleiding van onderzoek


Schrijf jij ook een geweldige scriptie?

Hoe schrijf ik een scriptie of these?

Hoe schrijf ik een scriptie

Leesbare scriptie

Terug naar onderzoeksplan