DESTEP: uitvoering en aandachtspunten analyse

Vooronderzoek DESTEP
Door Thijs Verbeek 3 mei 2011
Om een goede DESTEP uit te voeren is het nodig om eerst een lijst te maken van alle relevante factoren die beschreven moeten worden.  Iemand die bijvoorbeeld een snoepwinkel in een buurtwinkel runt heeft weinig belang bij de politieke ontwikkelingen in Birma, maar een exporteur van kapitaalgoederen met grote belangen in Azië kijkt daar anders tegen aan. Het verzamelen van allerlei niet relevante factoren vertroebelt het zicht op de kern van de problematiek.

Verder  moet er overeenstemming zijn over hoe en door wie de informatie moet verzameld en geordend worden. Het is ook belangrijk dat bepaald wordt welke bronnen relevante informatie kunnen bevatten en welke eisen er aan deze bronnen worden gesteld. Het is handig als er gebruik kan gemaakt worden van ready-to-use vragenlijsten die hun waarde al bewezen hebben. Deze sjablonen helpen om een zo volledig mogelijk overzicht te krijgen en zijn dus een goede leidraad. Het voordeel is ook dat ook als er met meerdere personen aan het onderzoek gewerkt wordt de structuur van het gegevens verzamelen dezelfde blijft wat de kwaliteit van de gegevensverwerking ten goede komt.

Bekijk ook deze handige tips wat betreft DESTEP, uitvoering en aandachtspunten analyse

Tien doodzonden van marketing

Zó maak je een marketingplan

Social media marketing

Online marketing

Verzamelen van gegevens voor DESTEP

DESTEP
DESTEP

Begin met het gemakkelijkste, namelijk het verzamelen van statistische gegevens . Deze gegevens zijn meestal vrij verkrijgbaar al vergt het soms enig zoekwerk om de juiste dossiers op het scherm te krijgen.  Probeer al in een vroeg stadium alle niet relevante informatie er uit te filteren, sla alleen op wat je ook daadwerkelijk kunt gebruiken. Dat  voorkomt dat je na de desk research geconfronteerd wordt met een berg aan informatie  waar je niet meer doorheen komt. Als je bijvoorbeeld de 15-25 jarigen als doelgroep hebt is informatie over het gedrag van 65+ niet relevant, hoe interessant deze informatie ook zou kunnen zijn.

Betrek ook diverse mensen bij je zoektocht zodat je kunt profiteren van verschillende gezichtspunten. Vraag ook bij anderen na waar eventueel informatie te verkrijgen is, Google is een fantastisch zoekinstrument, maar het is geen evangelie! Veel onderzoekers blijven te lang aan het scherm gekluisterd en ontwikkelen zo al in een vroeg stadium van het onderzoek een tunnelvisie.

Bronnen voor DESTEP

Statistische gegevens:

 • Nederland : cbs.nl
 • België : statbel.fgov.be
 • Andere landen EU: cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/publiek/links/regionaal/europa/default.htm

Op deze laatste pagina staan alle nationale instituten vermeld. Dit scheelt een hoop zoekwerk!

Achtergrondinformatie diverse landen

DESTEP : kranten als bron
 • Kranten: Let wel op de signatuur, linkse kranten en rechtse kranten hebben niet dezelfde kijk op de gaande ontwikkelingen en de oorzaken en gevolgen daar van!
 • Ministerie van economische zaken
 • Gespecialiseerde bureaus : let wel op deze bureaus zijn niet gratis en het is daarom verstandig precies af te spreken welke informatie nodig is.
 • Kamers van Koophandel

Informatie lifestyle

Gespecialiseerde bureaus : deze informatie is dikwijls duur maar indien informatie over lifestyle noodzakelijk is moet er absoluut voor kwaliteit gekozen worden, anders is het weggegooid geld.

Alternatieve bronnen voor DESTEP

Een zeer ondergewaardeerde bron is de concurrentie en vooral die concurrentie die het goed doet. Het gaat er niet om de andere te kopiëren, maar onrechtstreeks is er veel informatie te halen uit de aanpak van succesvolle concurrenten:

 • Op welke markten zijn zij actief?
 • Hoe gaan zij om met cultuurverschillen in het geval van export?
 • Hoe benaderen zij de doelgroepen, hoe is hun communicatie?

Bij deze aanpak is het van belang je af te vragen waarom zo gehandeld wordt en waarom er succes geboekt wordt. Zeker in het geval van export is het handig om na te gaan hoe andere, succesvolle bedrijven uit eigen land de vreemde markten benaderen.

Conclusies trekken DESTEP

Doe dit niet alleen, maar betrek anderen er bij om zo tot een meer genuanceerde visie te komen .

Trek niet te snel conclusies, en vooral probeer boven je eigen vooroordelen te staan. Het gevaar dat altijd aanwezig is komt er op neer dat veel onderzoekers alleen datgene zien en ook vinden dat appelleert aan de opvattingen die bij de onderzoeker reeds vóór de aanvang van het onderzoek in latente vorm aanwezig waren.

Nadelen DESTEP

 • Het verzamelen van relevante en kwalitatief goede gegevens is dikwijls een kostbare zaak.
 • Veel onderzoekers interpreteren de gegevens aan de hand van een beeld dat zij reeds vóór de aanvang van het onderzoek hadden.

  Voor meer marketing kijk hier

 • Het is moeilijk om bij het zoekproces direct waardevolle en niet relevante informatie van elkaar te scheiden waardoor er soms zeer relevante informatie als onbruikbaar aan de kant wordt geschoven.
 • Niet alle data zijn beschikbaar of toegankelijk waardoor er een onvolledig beeld ontstaat met alle risico’s van vergissingen die daar aan verbonden zijn.