Enquete klanttevredenheid

Enquete klanttevredenheid
Door Thijs Verbeek 5 mei 2011
In dit bericht vindt u een voorbeeld enquete welke u kunt gebruiken ter inspiratie bij het enquete maken of opstellen een vragenlijst. Welke u kunt gebruiken bij het doen van een klanttevredenheidsonderzoek.

Bekijk ook deze handige tips bij het enquete maken
Basisboek enqueteren

 

Inleiding SPSS 18.0
.

Enquete voorbeeld klanttevredenheid van een dienstverlening

Hoe beoordeelt u de volgende stellingen op een schaal van 1 tot 5, waarbij geldt dat:

Legenda
1= helemaal mee oneens
2= mee oneens
3= niet eens/niet oneens
4= mee eens
5= helemaal mee eens

Communicatie
De personen in kwestie zijn goed bereikbaar.
De communicatie met de medewerkers verloopt goed.
De accountmanagers zijn bereid op vragen van u in te gaan.

Zekerheid
Er ontstaat een vertrouwensband door continuïteit.
Er ontstaat een vertrouwensband door dat u een vast aanspreek punt heeft.
Er ontstaat een vertrouwensband door de betrokkenheid van de dienstverlening.

De contactpersonen en medewerkers bezitten de juiste kennis en vaardigheden om vragen te beantwoorden.
De contactpersonen en medewerkers staan mij vriendelijk te woord.
De contactpersonen en medewerkers gaan respectvol met mij om.
Er wordt vertrouwelijk met mijn gegevens omgegaan.

Prijs
Ik ben het eens met de prijs kwaliteit verhouding.
Er worden van te voren goede afspraken gemaakt over de prijs.

Klantgerichtheid
Er is een centraal punt voor vragen.
Er is een centraal punt voor klachten.
Er is een centraal punt voor problemen.
Er is een centraal punt voor verbeterpunten/opmerkingen.
Men wordt goed geïnformeerd over verschillende producten en diensten.
Men wordt goed geïnformeerd over de verschillende werkwijzen.
De dienstverlening handelt klantvriendelijk.
De dienstverlening geeft persoonlijke aandacht.
De dienstverlening heeft oog voor klantspecifieke wensen.
De dienstverlening voelt situaties goed aan.
De van te voren vastgestelde doelen worden behaald.
Ik kan de dienstverlening aanraden.

Presentatie
Brochure geeft een goed beeld van de diensten en producten.
Brochure heeft een overzichtelijke lay-out.
De medewerkers zijn representatief gekleed.
De medewerkers zijn vriendelijk.
De accountmanager is een goed aanspreekpunt.
De accountmanager komt overtuigend over.
De accountmanager komt deskundig over.

Betrouwbaarheid
De dienstverlening komt haar afspraken vrijwel altijd na.
De dienstverlening komt voldoet aan de verwachtingen.
Fouten worden erkend.
Fouten worden snel opgelost.
Bij problemen is het duidelijk, bij wie men contact op moet nemen.
Bij problemen kan men altijd bij de dienstverlening terecht.
Klachten worden adequaat afgehandeld.
Klachten worden snel afgehandeld.

Vind meer enquetes hier