Ontslagbrief voorbeeld

Ontslagbrief voorbeeld

Begin voorbeeld ontslagbrief

Naam
Adres
Postcode Woonplaats

Organisatie
T.a.v.
Adres
Postcode Woonplaats

Bekijk ook deze handige tips bij ontslag:

Briljante antwoorden tijdens uw sollicitatiegesprek

100 succesvolle sollicitatiebrieven

Alles over sollicitatiegesprekken

Woonplaats, datum

Betreft: Verzoek om ontslag/ ontslagbrief

Geachte heer, mevrouw

De afgelopen twee jaar heb ik met veel plezier bij [naam organisatie] gewerkt. Ik heb veel ervaring opgedaan op het gebied […..] en kennis van de markt, met name de tijd in [……] heb ik als zeer leerzaam ervaren.
Door middel van deze brief wil ik u laten weten dat ik [naam organisatie] wil verlaten, om mijn carrière met een andere functie elders een nieuwe impuls te geven. Ik zeg daarom onze arbeidsovereenkomst, met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, op per 1 [maand] 2011.

Vanzelfsprekend zorg ik voor een goede overdracht en dat ik de lopende zaken naar behoren zal afhandelen.
Op deze manier kan mijn opvolger zonder problemen mijn werkzaamheden overnemen. Mochten er in de toekomst toch nog vragen of onduidelijkheden zijn, ben ik te allen tijde bereid om vragen te beantwoorden.

Ik bedank iedereen voor de prettige tijd die ik [naam organisatie] heb gehad. Ik waardeer de ervaring die ik bij uw bedrijf heb opgedaan en bewaar de prettige herinneringen aan de samenwerking met collega’s.
Ik wens [naam organisatie] veel succes met alle veranderingen.

Met vriendelijke groet,

Naam

Handtekening

Alle informatie op deze site is gratis, het enige wat we van u vragen is de website te delen met vrienden of aangeven dat u het bericht leuk vond.