Samenvatting maken & titelpagina

Titelpagina
Uitleg over het maken van een samenvatting en titelpagina tijdens het scriptie schrijven.

De titelpagina is een weerspiegeling van het voorblad, met dien verstande dat deze wordt aangevuld met:

Bekijk ook deze handige tips bij het maken van een samenvatting en titelpagina

Schrijf jij ook een geweldige scriptie?

Hoe schrijf ik een scriptie of these?

Hoe schrijf ik een scriptie

Leesbare scriptie

· Adres
· Naam van de begeleidend docent + titulatuur
· Telefoon
· eventuele ondertitel
· NAW- gegevens en de studentnummers
· Plaats
· Datum
Besteed aandacht aan de formulering van de titel. Het is vaak een kleine moeite maar wel erg belangrijk.

De samenvatting & samenvatting maken
De samenvatting dient de lezer in staat te stellen in korte tijd te beoordelen of het betreffende rapport voldoende aanknopingspunten biedt om het geheel te lezen.
Daartoe moeten de belangrijkste gedeelten van het rapport beknopt en duidelijk worden weergegeven

In ieder geval worden de probleemstelling en de belangrijkste conclusies vermeld.
Om deze pagina’s, die snel inzicht geven in het doel en de resultaten van het onderzoek, te laten opvallen, kunnen deze op gekleurd papier worden afgedrukt.