Vb motivatiebrief

Vb motivatiebrief
Deze Vb motivatiebrief kunt u gebruiken als u gaat solliciteren. De Vb motivatiebrief is bedoeld als leidraad.

< Naam Adres < Organisatie T.a.v. Adres
Briljante antwoorden tijdens uw sollicitatiegesprek

100 succesvolle sollicitatiebrieven

Alles over sollicitatiegesprekken

< < < Plaats , 30 februari 2010 >
Betreft: Vb motivatiebrief
Interessegebieden:
>
>
Geachte mevrouw,heer,
>
Via de ……………………………. heb ik op 21 juli, tijdens mijn …………………………………..s, een e-mail van u ontvangen. Hieruit blijkt dat erbij …………. veel mogelijkheden zijn voor starters. Na afronding van mijn ……………en weer in Nederland, ben ik zeer geïnteresseerd in de geschetste mogelijkheden, en in het bijzonder in de vacature van ……………………………….
>
Eind mei van dit jaar heb ik mijn studie …………………. aan de ………………. afgerond. Ik heb gekozen voor …………………. omdat ik interesse heb in ………………….. In het bijzonder in …………………. die niet alleen gericht is op de …………………., maar in …………………. waar op basis van …………………. gericht …………………. wordt bedreven. Bij mijn afstudeeronderzoek ben ik hier op in gegaan; om door middel van een …………………. onderzoek, een …………………. omgeving op te zetten voor een …………………. bedrijf op basis van behoeften. Het resultaat hiervan was dat het bedrijf zijn strategie wat betreft de …………………. heeft aangepast.
>
Op basis van beurscontacten die ik met …………………. heb gehad en de vacature, denk ik dat …………………. voor mij een goede plaats kan zijn om mijn opgedane kennis in praktijk te brengen. Naar mijn mening sluit uw bedrijf goed aan op mijn studieachtergrond, ervaring en ambitie. Met name het internationale karakter van de functie en van het bedrijf spreken mij erg aan.
>
Over mijzelf kan ik zeggen ………………. Bijvoorbeeld bij ………………. Daarnaast ben ik …………………….. Beslissingen neem ik voornamelijk op basis van feiten en analyses. Mijn medestudenten ………………………
>
>
Ik hoop dat ik in deze brief een duidelijk beeld geschetst heb van wie ik ben, en dat ik mijn enthousiasme voor ……….. heb kunnen overbrengen.

Graag hoor ik binnenkort van u over de mogelijkheden voor wat betreft de functie bij …………of andere mogelijkheden. Natuurlijk ben ik graag bereid deze sollicitatie in een persoonlijk gesprek nader toe te lichten.
>
Met vriendelijke groet,
>
>
Bekijk ook deze handige tips bij het schrijven van een open sollicitatiebrief

100 succesvolle sollicitatiebrieven

Briljante Antwoorden Tijdens Uw Sollicitatie

>
>
Bijlage: curriculum vitae