Voorbeeld van een open sollicitatie brief

Voorbeeld open sollicitatie brief
Voorbeeld open sollicitatie brief welke u kunt gebruiken bij het solliciteren. De voorbeeld brief is bedoeld als leidraad en is met name geschikt bij een open sollicitatie.

Naam
Adres

Organisatie
T.a.v. de heer/ mevrouw
Adres

Briljante antwoorden tijdens uw sollicitatiegesprek

100 succesvolle sollicitatiebrieven

Alles over sollicitatiegesprekken

 

 
Plaats , 5 mei 2011

Betreft: open sollicitatie
Interessegebieden:

Geachte mevrouw, heer,

Via een vriendin en college van u, …………., werd ik gewezen op uw website. Hier zag ik niet gelijk een startersfunctie, maar omdat …… op mij overkomt als een interessante en ambitieuze organisatie, stuur ik u deze open sollicitatie.

Afgelopen zomer heb ik mijn studie/ master …………………………….afgerond. Mijn specialisatie is ………………. Tijdens mijn afstudeerstage heb ik ……………… Het resultaat hiervan was …………………

Mijn interesse gaat met name uit naar ………………Graag zou ik uw organisatie bezoeken en een gesprek met u hebben over de mogelijkheden bij ………………….

Over mijzelf kan ik zeggen ………………. Bijvoorbeeld bij ………………. Daarnaast ben ik …………………….. Beslissingen neem ik voornamelijk op basis van feiten en analyses. Mijn medestudenten ………………………

Ik verwacht dat ik in deze brief een duidelijk beeld geschetst heb van wie ik ben, en dat ik mijn enthousiasme voor ……………… heb kunnen overbrengen.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Naam

 

 

 

Bekijk ook deze handige tips bij het schrijven van een open sollicitatiebrief

100 succesvolle sollicitatiebrieven

Briljante Antwoorden Tijdens Uw Sollicitatie

Bijlage: curriculum vitae