Interne analyse

Interne analyse
Door Thijs Verbeek 28 april 2011
De `interne analyse` is het onderdeel van de SWOT-analyse dat gaat over het onderzoek naar de sterke en zwakke punten van een organisatie of onderneming. Deze sterktes en zwaktes worden geanalyseerd en vergeleken met de directe concurrenten die in dezelfde marktsegmenten werkzaam zijn.

Bekijk ook deze handige tips bij het maken van een interne analyse:

Tien doodzonden van marketing

Zó maak je een marketingplan

Social media marketing

Online marketing

Onderdelen interne analyse

Het is onmogelijk om een volledig overzicht te geven van alle mogelijke onderdelen maar aan de hand van de volgende punten met bijbehorende vragenlijsten kan toch een overzicht gegeven worden van alle noodzakelijke gegevens om een goed gefundeerde analyse uit te voeren. Uiteraard is niet elke vraag of item relevant voor elk onderzoek. De vragenlijsten zijn een leidraad en geen dwingende elementen van een eventueel onderzoek.

Beschrijving van bedrijf of organisatie.

Een korte geschiedenis van organisatie of bedrijf  kan  gemaakt worden aan de hand van de volgende vragenlijst:

 • Hoe is het bedrijf ontstaan? (stichters, omstandigheden)
 • Wat waren de ontwikkelingen met bijbehorende mijlpalen?(nieuwe markten, bedrijfsgrootte, wisseling aandeelhouders of leiding, nieuwe producten of productgroepen, veranderingen in de concurrentieverhoudingen,etc. )
 • Zijn er breuken of wendingen te constateren in die ontwikkelingen?
 • Hoe is de huidige organisatiestructuur?

Een actuele beschrijving van bedrijf of organisatie kan  gemaakt worden aan de hand van de volgende vragenlijst:

 • Wat zijn de bedrijfsactiviteiten?
 • Op welke markten is het bedrijf actief?
 • Organigram?
 •  Hoeveel mensen werken in de diverse bedrijfsonderdelen?
 • Welke vestigingsplaatsen zijn er (adresgegevens, grootte, specifieke kenmerken)
 • Omzet? (totaal, per bedrijfsonderdeel, per markt, per vestigingsplaats)
 •  Financiële gegevens? (omzet, winstverloop, vermogensverhoudingen
 •  Juridische structuren?(bv, groep, nv, holding)

Interne analyse

De aard en de omvang van de interne analyse hangt natuurlijk af van de opdracht die de onderzoeker meekrijgt. De volgende vragenlijst kan een leidraad zijn:

Producten of diensten:

 • Welke zijn de voornaamste producten of diensten?
 • Wat zijn de kenmerken van die producten en diensten ten opzichte van de concurrenten?
 • Wat is de huidige marktpositie voor deze producten of diensten?
 • Hebben deze producten of diensten bijzondere of unieke eigenschappen en kenmerken die kunnen vermarkt worden?
 • Hoe is de naamsbekendheid van de producten of diensten?
 • Hoe wordt de productkwaliteit beoordeeld door de afnemers?
 • Hoe breed is het assortiment?
 • Hoe is de afname van de producten of diensten verdeeld over de diverse afnemers?
 • Hoe is de distributie georganiseerd en hoe efficiënt is die organisatie in vergelijking met de concurrentie?
 • Hoe zijn de marges op de producten?  Waar liggen de kostenfactoren en hoe groot zijn deze?
 • Hoeveel reservecapaciteit hebben de productielijnen die  deze producten produceren?
 • Zijn er nog nieuwe producten in ontwikkeling?
 • Kunnen de huidige producten nog verder ontwikkeld of verbeterd worden?

 De onderneming

 • Wat is de positie van de onderneming in de diverse markten?
 • Hoe staat het met de naamsbekendheid van de onderneming in de diverse markten?
 • Hoe is de leeftijdsopbouw van het personeel?
 • Hoe is het personeelsverloop in het bedrijf of de organisatie?
 • Hoe wordt het bedrijf beoordeeld door de andere spelers in de diverse markten? (innovatief, behoudend, prijsbreker, marktleider, volger,geen mening)
 • Hoe staat het met het innovatief vermogen van het bedrijf?
 •  Hoe is de financiële situatie, ook in vergelijking met concurrenten die in de zelfde markten actief zijn?
 • Hoe kijken de diverse aandeelhouders tegen het bedrijf en de bedrijfsvoering aan?
 • Zijn de aandeelhouders nauw betrokken bij het bedrijf en de bedrijfsvoering?
 • Wat is de toekomstvisie van de bedrijfsleiding?
 • Hoe kijkt het personeel op de verschillende afdelingen en in de diverse bedrijfsonderdelen aan tegen het bedrijf en de bedrijfsvoering?
 • Heeft de onderneming een duidelijk overwicht en opzichte van de concurrentie op het gebied van productie of andere elementen in de bedrijfsvoering? (productieprocedé, kwaliteit, flexibiliteit financieel, netwerk, verankering in de markt)?
 • Hoe is de kwaliteit van het serviceapparaat, bezit het bedrijf certificaten die een bepaalde kwaliteit duiden?
 • Hoe is de verhouding met de eventuele toeleveranciers en hoe is de toelevering gestructureerd?
 • Hebben de concurrenten dezelfde toeleveranciers?
 • Is de onderneming exportgericht?
 • In welke landen is de onderneming actief?
 • Zijn er nog landen in hetzelfde taalgebied als die landen waar de onderneming reeds actief is waar men nog geen activiteiten heeft?


  Tien doodzonden van marketing

  Zó maak je een marketingplan

  Social media marketing

  Online marketing

 • Wat zijn de omzet- en afzetverwachtingen op korte, middellange en lange termijn?