swot Archive

 • In de confrontatiematrix worden de rijen met de kolommen uit de swot analyse gekruist, hierdoor komen de volgende strategische issues naar voren. Op basis van hiervan wordt een marketingstrategie bepaald.

  Confrontatiematrix

  In de confrontatiematrix worden de rijen met de kolommen uit de swot analyse gekruist, hierdoor komen de volgende strategische issues naar voren. Op basis van hiervan wordt een marketingstrategie bepaald.

  Continue Reading...

 • Dit is een voorbeeld van een swot analyse die het resultaat is van een uitgebreide interne en externe analyse.

  Swot analyse voorbeeld

  Dit is een voorbeeld van een swot analyse die het resultaat is van een uitgebreide interne en externe analyse.

  Continue Reading...

 • Belang van demografische factoren Door Thijs Verbeek 3 mei 2011 Het onderzoek naar demografische factoren vormt een belangrijk onderdeel van de DESTEP analyse, dat op haar beurt weer een belangrijk […]

  Demografische factoren

  Belang van demografische factoren Door Thijs Verbeek 3 mei 2011 Het onderzoek naar demografische factoren vormt een belangrijk onderdeel van de DESTEP analyse, dat op haar beurt weer een belangrijk […]

  Continue Reading...

 • De `interne analyse` is het onderdeel van de SWOT-analyse dat gaat over het onderzoek naar de sterke en zwakke punten van een organisatie of onderneming. Deze sterktes en zwaktes worden geanalyseerd en vergeleken met de directe concurrenten die in dezelfde marktsegmenten werkzaam zijn.

  Interne analyse

  De `interne analyse` is het onderdeel van de SWOT-analyse dat gaat over het onderzoek naar de sterke en zwakke punten van een organisatie of onderneming. Deze sterktes en zwaktes worden geanalyseerd en vergeleken met de directe concurrenten die in dezelfde marktsegmenten werkzaam zijn.

  Continue Reading...

 • SWOT analyse uitleg

Deze post is bedoeld om wat meer uitleg te geven over wat een SWOT analyse nu precies inhoudt en welke vragen we moeten stellen om tot een bevredigend resultaat te komen.

  SWOT analyse uitleg

  SWOT analyse uitleg Deze post is bedoeld om wat meer uitleg te geven over wat een SWOT analyse nu precies inhoudt en welke vragen we moeten stellen om tot een bevredigend resultaat te komen.

  Continue Reading...

 • Een marketingstrategie vloeit voort uit een SWOT analyse en eventuele confrontatiematrix

  Marketingstrategie

  Een marketingstrategie vloeit voort uit een SWOT analyse en eventuele confrontatiematrix

  Continue Reading...