Marketingstrategie

Marketingstrategie
Door Thijs Verbeek 26 februari 2011
Een marketingstrategie vloeit voort uit een SWOT analyse en de eventuele confrontatiematrix. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van een marketingstrategie welke tot stand komt op basis van de kernpunten van een SWOT analyse.

Bekijk ook deze handige tips bij het schrijven van een marketing strategie:

Tien doodzonden van marketing

Zó maak je een marketingplan

Social media marketing

Online marketing

Kernpunten SWOT
Belangrijkste issues SWOT analysis 1
Philips heeft een breed aanbod van producten, een sterke brand equity en marktpositie. De hoge kosten structuur en de stijgende kosten van productie zijn zwakten. Daarnaast is er een intense concurrentie en een verkorting van de levenscyclus van technologische producten.

Marketingstrategie
Om hun doelstellingen te bereiken hanteert Philips een strategie. De strategie die Philips volgt is dat ze²:
• de winstgevendheid zullen verhogen door te investeren in nieuwe, kansrijke activiteiten die meer rendement opleveren;
• de kracht van het Philips-merk en expertise op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en technologie zullen benutten om in geselecteerde segmenten en regio’s te groeien;
• nauw zullen samenwerken met hun belangrijkste klanten op zowel de consumenten- als de professionele markt;
• zullen blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling, en hun sterke positie op het gebied van intellectueel eigendom te gelde maken;
• zullen investeren in de kwaliteit van hun leidinggevende kader;
• de productiviteit zullen opvoeren door middel van bedrijfsvernieuwing en operationele best-in-class bedrijfsvoering.

Merkattitude strategie
Het “zinvolle” van de campagne Sense and Simplicity wordt door weinig consumenten begrepen. Het zal echter niet weggelaten worden bij deze nieuwe briefing, omdat consument niet nog meer te verwarren met inconsistente communicatie. Gezien het eerdere onderzoek dat aan de basis van de Sense and Simplicity campagne stond en het onderzoek naar de CBBE blijft “Simplicity” wel overeind. Wij denken dat indien de slogan meer gekoppeld wordt aan de producten van Philips (zinvolle en eenvoudig te gebruiken producten) dat slogan meer karakter en betekenis krijgt. Kortom: de producten van Philips moeten als voorbeeld dienen hoe zinvol bepaalde innovaties zijn en hoe eenvoudig de producten van Philips te bedienen zijn.

Tien doodzonden van marketing

Zó maak je een marketingplan

Social media marketing

Online marketing

1. Koninklijke Philips Electronics N.V. SWOT Analysis. Datamonitor, July 2005, p1-9, 9p
2, www.philps.nl 2005