Swot analyse voorbeeld Coca Cola

SWOT analyse voorbeeld
Door Thijs Verbeek 3 april 2011
Het betreft hier een mogelijke SWOT analyse voor het wereldmerk Coca-Cola. Omdat het hier een voorbeeld betreft moeten alle gegevens ook in dit licht gezien worden en kunnen aan de gepresenteerde gegevens geen conclusies ointleend worden voor de reeële situatie.

Bekijk ook deze handige tips bij het schrijven van een Swot analyse:

Tien doodzonden van marketing

Zó maak je een marketingplan

Social media marketing

Online marketing

Hier volgt voor een aantal punten een verklarende uitleg. In een volledig rapport wordt uiteraard voor elk van de in het schema aangehaalde punten een verklarende uitleg gegeven.

Strenghts of sterktes

 Wereldmerk

Coca-Cola is een sterk merk met een wereldwijde merkbekendheid. Het bedrijf heeft een hoge merkwaarde en een sterke merkenportfolio. Business Week en Interbrand plaatsten in 2006 het merk in de top 100 van wereldwijde merken en waardeerden het merk op $ 67 miljard. Ze bleven daarmee Pepsi ver voor ($ 12,7 miljard). Bovendien bezit Coca cola een uitgebreide portfolio merken. Zo bezit Coca-Cola 4 van de 5 top-5 softdrinkmerken. De sterken merken maken het voor Coca-Cola mogelijk zogenaamde brand extensions op de markt te brengen zoals Vanille Coke, Cherry Coke en Coke met citroen. De laatste jaren heeft het bedrijf veel geïnvesteerd in merkenpromotie. Daardoor behoren de merken van Coca-Cola tot de best herkende merken wereldwijd. Door de hoge merkwaarde is het voor Coca-Cola mogelijk om nieuwe markten te penetreren en bestaande markten te consolideren.

Grootschalige operaties

Met een omzet van ca. 25 á 30 miljard heeft Coca-Cola een brede range van operationele activiteiten. Ze zijn fabrikant, distributeur en vermarkter van niet-alcoholische dranken, concentraten en siropen. Coca-Cola verkoopt al sinds 1886 dranken onder merknaam in de US. De firma verkoopt haar producten in meer dan 200 landen. Van de ca. 52 miljard drankjes die wereldwijd dagelijks geserveerd worden neemt Coca-Cola er zo een 1,4 miljard voor zijn rekening. Deze operationele activiteiten worden ondersteund door een sterke infrastructuur die wereldwijd opereert. Coca-Cola bezit en bestuurd 32 plants verdeeld over de gehele wereld. Bovendien hebben ze aandeel in 37 operationele eenheden met in totaal zo een 95 bottelinginstallaties en concentraat- en drankenproductie-eenheden buiten de US. Verder bezit Coca-Cola ook waterproductie-eenheden en produceert ze ook vruchtensappen.

Weaknesses / zwaktes

Negatieve publiciteit

In september 2006 kreeg het bedrijf te maken met negatieve publiciteit in India toen Coca-Cola beschuldigd werd van het verkopen van producten die residu’s van pesticiden bevatten. Zulke negatieve publiciteit kan een impact hebben op het imago van het merk en de vraag naar producten van Coca-Cola negatief beïnvloeden. Dit kan dan weer gevolgen hebben voor de groeiverwachtingen van het bedrijf op internationale markten.

Weinig beweging in de resultaten in Noord-Amerika

De resultaten van Coca-Cola waren weinig florissant. Noord-Amerika is de thuismarkt voor Coca-Cola en goed voor ongeveer 30% van de omzet in het fiscale jaar 2006. Daarom is een goed resultaat in dit werelddeel belangrijk voor het bedrijf omdat een slecht resultaat in Noord-Amerika van negatieve invloed is op de groeimogelijkheden van het bedrijf.

Opportunities/ mogelijkheden

Acquisities

In 2006 heeft Coca-Cola vooral groei bewerkstelligd door duidelijk te kiezen voor een strategie van groei door acquisitie. Zo werd Kerry Beverages gekocht en herdoopt in Coca-Cola China Industries. Door deze aankoop verwierf Coca-Cola controle over de productie- en distributiejoint-ventures in 9 Chinese provincies. In Duitsland werd mineraalwaterproducent Apollinaris verworven. Verder werd een 100% belang verworven in TJC Holdings, een bottelingbedrijf in Zuid-Afrika. Verder werden er in 2006 acquisities verricht in Nieuw-Zeeland en Australië. Door deze acquisities werd de internationale positie van Coca-Cola versterkt en kwamen er groeimogelijkheden door lanceringen van nieuwe producten of een betere penetratie in bestaande markten.

De sterkere internationale operaties deden de potentie van het bedrijf om te penetreren in internationale markten toenemen en boden ook de mogelijkheid om de omzet te diversifiëren.

Groeiende markt voor gebotteld water

Gebotteld water is één van de snelst groeiende segmenten in de wereldmarkt voor voedsel en dranken vanwege de toenemende bezorgdheid om gezondheid. In het marktsegment van gebotteld water groeit de omzet van op mineraalwater gebaseerde frisdrank wereldwijd met ongeveer 10 miljard per jaar. Door de sterke positie van Coca-Cola in het segment van gebotteld water zijn er goede groeimogelijkheden in dit segment van op mineraalwater gebaseerde frisdrank.

Threats/Bedreigingen

Marktsituatie en concurrentie

In het segment van de niet-alcoholische dranken binnen de markt van gecommercialiseerde dranken heeft Coca-Cola te maken met een enorme concurrentie van zowel de zijde van regionale als wereldspelers. Ook is er concurrentie binnen het segment van diverse alternatieve producten zoals fruitdranken, nectars en sappen. In vele landen is PepsiCo een grote concurrent. Andere belangrijke concurrenten zijn Nestlé, Cadbury Schweppes, Groupe Danone en Kraft Foods. Compettitieve elementen die de bedrijfsvoering van Coca-Cola beïnvloeden zijn prijsstelling, reclame, verkooppromotieprogramma’s, productinnovatie enz. . De intense concurrentie kan het marktaandeel en de omzetgroei van het concern negatief beïnvloeden.

Afhankelijkheid van de bottelingpartners

Coca-Cola genereert het meeste van zijn omzet door de verkoop van concentraten en siropen aan bottelingbedrijven waar Coca-Cola geen eigenaar van is of een controlerend belang in heeft. In 2006 werd 83% van het totale volume geproduceerd en gedistribueerd door dit soort partners. Bovendien maken deze zelfstandige bedrijven hun eigen zakelijke afwegingen die niet altijd in één lijn liggen met de zakelijke belangen van Coca-Cola. Bovendien hebben een groot aantal van deze bedrijven het recht om hun eigen drankenlijnen in de markt te zetten of om producten van anderen eveneens te distribueren.

Indien Coca-Cola niet in staat is om een aangepaste mix van incentives te bieden aan deze partners, dan kan het voorkomen dat deze partners acties ondernemen die weliswaar hun korte termijnverdiensten maximaliseren, maar die lijnrecht ingaan tegen de belangen van Coca-Cola. Op de lange termijn kunnen dit soort acties de rendabiliteit van Coca-Cola schaden. Bovendien kunnen dit soort acties leiden tot het verliezen van enkele grote afnemers wat dan weer directe gevolgen heeft voor de omzetontwikkeling van Coca-Cola. Deze afhankelijkheid van derden is een zwakke schakel in de het geheel van de operaties van Coca-Cola en verhogen de risico’s voor het concern.

(bron: 2010, Scribd.Inc.)


Tien doodzonden van marketing

Zó maak je een marketingplan

Social media marketing

Online marketing

Na de SWOT analyse kan de confrontatiematrix worden ingevuld.

Gerelateerde artikelen
SWOT-analyse uitleg

Alle informatie op deze site is gratis, het enige wat we van u vragen is de website te delen met vrienden of aangeven dat u het bericht leuk vond.