Confrontatiematrix

Confrontatiematrix – strategische issues
Door Thijs Verbeek 8 mei 2011
In de confrontatiematrix worden de rijen met de kolommen uit de swot analyse gekruist, hierdoor komen de volgende strategische issues naar voren. Op basis hiervan wordt een marketingstrategie bepaald.

Bekijk ook deze handige tips bij het maken van een confrontatiematrix:

Tien doodzonden van marketing

Zó maak je een marketingplan

Social media marketing

Online marketing

Voorbeeld confrontatiematrix

Bij de volgende sterkten is het mogelijk voor Organisatie X om in te spelen op de kansen in de markt:
• Door een breed assortiment kan Organisatie X goed inspelen op het groeiende probleemgebied, van moeilijk te behandelen ondergronden.
• Door grote technische expertise kunnen betere oplossingen gevonden worden voor problemen met moeilijk te behandelen ondergronden.

Door de volgende zwakten te verbeteren kan Organisatie X inspelen op de kansen van de markt:
• Door de internetsite te vertalen in het Nederlands kan betere ondersteuning gegeven worden in het groeiende probleemgebied.

Om de sterkten te behouden moet Organisatie X rekening houden met de bedreigingen in de markt:
• Branches zijn zeer behoudend en stappen moeilijk over, hierdoor is meer aandacht nodig om mensen te overtuigen van de voordelen van Organisatie X op het gebied van vernieuwende producten met bijbehorende nieuwe werkmethodes.

Organisatie X moet met haar zwakten rekening houden met de volgende bedreigingen:
• Organisatie X heeft weinig naamsbekendheid op een markt waar mensen niet snel van product overstappen.
• Aangezien het om dure producten gaat in een prijsbewuste markt is er veel overtuigingskracht nodig.

Wanneer Organisatie X in de toekomst niet de markt van branche x betreedt zullen de distributiekosten op het zelfde hoge niveau blijven en is verdere volumegroei in Nederland niet mogelijk.

Voor meer informatie over marketing kijk hier

Gerelateerde artikels
SWOT-analyse uitleg
SWOT analyse voorbeeld Coca-Cola
SWOT-analyse voorbeeld Frans bedrijf in Nederland