Inleiding voorbeeld

Inleiding voorbeeld

Inleiding

In de inleiding wordt in de eerste paragraaf een beschrijving gegeven van de achtergrond van de ORGANISATIE X groep, dit resulteert in een probleemomschrijving in de tweede paragraaf. Hierna volgt in paragraaf drie de probleemstelling van het onderzoek. In paragraaf vier wordt aangegeven wat de wetenschappelijke relevantie van het onderzoek is. Het hoofdstuk eindigt met een uitleg over de structuur van het rapport.

Bekijk ook deze handige tips bij het schrijven van een inleiding:

Schrijf jij ook een geweldige scriptie?

Hoe schrijf ik een scriptie of these?

Hoe schrijf ik een scriptie

Leesbare scriptie

Achtergrond
De ORGANISATIE X Groep is één van de hardware leveranciers in de B2B in Nederland en specialiseert zich op verschillende facetten binnen de ICT-markt. ORGANISATIE X kent vanaf de oprichting in 1987 uitsluitend groei. De ORGANISATIE X groep is opgedeeld in verschillende bedrijfsonderdelen, één van deze onderdelen is ORGANISATIE X Netservice. Organisatie Xis opgericht in 1999 en is ontstaan vanuit de gedachte om het internet veilig benaderbaar te maken voor organisaties die niet zelf over de daarvoor benodigde kennis beschikken. Het is een innovatief internetbedrijf dat ICT-oplossingen bedenkt, ontwikkelt en waarde toevoegt aan bestaande producten. In termen van Treacy & Wiersema (1993) kan deze waardestrategie omschreven worden als productleiderschap. De producten en diensten welke Organisatie X aanbiedt zijn bedoeld om zo veilig mogelijk gebruik te kunnen maken van internet, waar en wanneer de klant wil. Kernwoorden hierbij zijn: zorgeloosheid, veiligheid, mobiliteit, toegankelijkheid. Voorbeelden van producten zijn de Ribox, een ‘managed’ firewall en de Celerus, een USB applicatie om veilig te telewerken. De doelgroep kan omschreven worden als organisaties met meer dan 100 werknemers, werkzaam in de B2B en die gebruik maken van computer-bedrijfsnetwerken.

Probleem
Organisatie X is met name een software ontwikkelorganisatie, met uitsluitend technisch gedreven medewerkers. Organisatie X is als het ware een soort kennisproduct dat ontstaan is uit nieuwsgierigheid en opportunisme.
Uit eerder marktonderzoek dat Organisatie Xheeft laten doen, is naar voren gekomen dat een (verdere) professionalisering van het vermarkten (verkoop, productie, levering, training en support) van de softwareproducten noodzakelijk is. Voor de verkoop van producten is Organisatie X afhankelijk van partners (wederverkopers). In 2006 waren er twee Ribox wederverkopers, ORGANISATIE X en Compromise, zij hebben ook de Celerus in hun catalogus opgenomen. De producten van Organisatie X behoren echter niet tot het portfolio van ORGANISATIE X. Om in de toekomst winstgevend te blijven dient er wat te veranderen in de sales/distributie organisatie/strategie. Organisatie X wil weten wat de mogelijkheden zijn wat betreft de verschillende distributiekanalen en welke kanalen het best gebruikt kunnen worden om potentiële klanten te benaderen.

Alle informatie op deze site is gratis, het enige wat we van u vragen is de website te delen met vrienden of aangeven dat u het bericht leuk vond.