Probleemstelling

Inleiding probleemstelling

De afgelopen jaren hebben er veel veranderingen plaatsgevonden in de retailbranche en onder fabrikanten. Machtsverhoudingen zijn verschoven door de steeds verder gaande internationalisering. Retailers zijn steeds groter geworden en hebben meer macht verworven t.o.v. de fabrikanten. Hierdoor zijn ze in staat hogere eisen te stellen aan fabrikanten o.a. met betrekking tot inkoopprijzen. Fabrikanten moeten nieuwe manieren verzinnen om hun machtspositie niet volledig te verliezen, ze zullen een manier moeten vinden om om te kunnen gaan met de internationalisering.

Bekijk ook deze handige tips bij het schrijven van een probleemstelling:

Schrijf jij ook een geweldige scriptie?

Hoe schrijf ik een scriptie of these?

Hoe schrijf ik een scriptie

Leesbare scriptie

Bovenstaande is ook het geval bij de onderhandelingen tussen retailer Arbol en fabrikant Cosmetics. Arbol heeft zijn machtspositie t.o.v. Cosmetics de afgelopen jaren zien toenemen en stelt nu een aantal zware eisen aan de fabrikant. Hoe moet deze daarmee omgaan? En op welke manieren kan Arbol het beste haar wensen voor elkaar krijgen? In dit rapport zal een poging gedaan worden een advies uit te brengen wat de jarenlange relatie tussen beide bedrijven kan redden.

Probleemstelling

Omschrijving probleem
Door o.a. toegenomen internationalisatie is het duidelijk geworden dat fabrikant Cosmetics AG in Europa verschillende prijzen hanteert voor exact dezelfde producten bij de verkoop aan retailer Arbol. Cosmetics AG heeft naar eigen inzien legitieme redenen om verschillende prijzen in verschillende landen te vragen. Het bedrijf is dan ook niet van plan haar condities voor Arbol aan te passen. Arbol eist dat de prijsverschillen voor het jaar 2005 met terugwerkende kracht worden gecompenseerd met een bedrag van € 1.000.000. Daarnaast wil Arbol een voorstel ontvangen voor een speciaal Europees contract waarin een conditieverbetering van 5% wordt doorgevoerd. De jarenlange goede relatie tussen beide ondernemingen staat op het spel. Naast de eis van Arbol hangt Cosmetics meer eisen van dezelfde aard boven het hoofd van andere grote retailers.

Doelstelling
De partijen Arbol en Cosmetics AG advies geven over de te voeren onderhandelingen met elkaar.

Hoofdvraag
Hoe kunnen Arbol en Cosmetics AG gezamenlijk tot een oplossing komen voor het hierboven uiteengezette probleem?

Deelvragen
 Welke sterke en zwakke punten heeft Arbol t.o.v. Cosmetics AG?
 Welke sterke en zwakke punten heeft Cosmetics AG t.o.v. Arbol?
 Wat zijn de ontwikkelingen in de markt aan retail- en fabrikanten zijde?
 Wat zijn goede onderhandelingspunten voor Arbol?
 Wat zijn goede onderhandelingspunten voor Cosmetics AG?
 Hoe ziet een mogelijke oplossing eruit

Bekijk hier de volledige marketing case