Voorwoord schrijven & voorbeeld voorwoord

Voorwoord schrijven

In de onderstaande post vindt u een aantal handige tips bij voor het schrijven van een voorwoord tevens vindt u voorbeelden van een voorwoord. Elk voorbeeld voorwoord dient ter inspiratie en kan naar eigen wensen en ervaringen gewijzigd worden.

In het voorwoord kunt u aangeven wie u bent en waarom u dit onderzoek uitgevoerd hebt. Tevens kunt u hier de docent(e) bedanken voor zijn (haar) deskundige begeleiding en de vele anderen, zonder wier inzet dit rapport nooit tot stand was gekomen. Vaak wordt een voorwoord ‘ondertekend’ met de namen van de onderzoekers, de plaats waar het rapport tot stand kwam en de datum.
Bekijk ook deze handige tips bij het schrijven van een voorwoord:

Schrijf jij ook een geweldige scriptie?

Hoe schrijf ik een scriptie of these?

Hoe schrijf ik een scriptie

Leesbare scriptie

 

Voorbeeld voorwoord

Voor u ligt het onderzoeksrapport ‘’Organisatie X’’. Als studenten Marketing aan de Universiteit …………. hebben we veel plezier beleefd aan het in praktijk brengen van de in onze studie opgedane kennis. Daarbij willen we alle betrokkenen bedanken voor hun steun. In het bijzonder danken we …………..voor hun begeleiding vanuit Organisatie X en ……………………..f voor zijn deskundige begeleiding bij het onderzoek.

Plaats, ….. juni 20..

 

Voorwoord voorbeeld

Tijdens onze afstudeerperiode voor bedrijf x hebben wij onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de …..markt te betreden en beoordeeld of product x rendabel is voor bedrijf x

Voor ons onderzoek zijn we het hele land doorgereisd en geëindigd in Parijs om de gewenste informatie te verzamelen voor het onderzoek. Het onderzoek heeft veelbelovende resultaten opgeleverd en wij hebben veel geleerd tijdens onze afstudeerperiode.

We bedanken de heer ………, de heer …………., de heer ………., de heer ……….. en mevrouw …………. die ons tijdens onze afstudeerperiode begeleid en geholpen hebben.

Veel plezier met het lezen van dit rapport!

Plaats, datum