Communicatiemiddelen

zender of ontvanger?

Definitie communicatiemiddelen
Door Thijs Verbeek 12 mei 2011
Alles wat een boodschap overbrengt en alles wat de zender of de ontvanger ervan kan beïnvloeden en als dusdanig ook wordt ingezet is een communicatiemiddel. In de marketing wordt het begrip communicatiemiddel dus veel breder opgevat dan wat de consument er onder verstaat. Voorbeelden van communicatiemiddelen zijn o.a. drukwerk, logo, tv-reclame, kleuren, geuren, verpakkingsgrootte, email, nieuwsbrief, enquêtes, enz. . Om in deze veelheid enige orde te scheppen kunnen we proberen de communicatiemiddelen in te delen. Dit kan op verschillende manieren.

Bekijk ook deze handige tips over communicatiemiddelen:

Tien doodzonden van marketing

Zó maak je een marketingplan

Social media marketing

Online marketing

Indelingen communicatiemiddelen

  1. Interne en externe communicatie

Gezien vanuit de organisatie van een bedrijf spreken we van interne en externe communicatie.

De interne communicatie betreft de communicatie tussen de verschillende afdelingen, tussen directie en de individuele personeelsleden en de individuele medewerkers onderling. De interne communicatie is van groot belang voor het stroomlijnen van de bedrijfsprocessen. Populair gezegd zorgt de interne communicatie er voor dat alle neuzen dezelfde kant op staan en dat het ook zo blijft. Communicatiemiddelen voor de interne communicatie zij o.a. personeelsblad, intranet, interne telefoonlijnen, persoonlijk gesprek, interne memo’s, brief,vergaderingen, interne videoboodschap, bedrijfsuitjes, arbeidscontract en –voorwaarden, enz. .

De externe communicatie is alle communicatie tussen het bedrijf en zijn componenten en de buitenwereld. Niet alleen is de buitenwereld veel groter dan het bedrijf het aantal communicatiemiddelen dat ter beschikking staat is ook vele malen groter. De externe communicatie is van groot belang bij het verwezenlijken van de diverse doelstellingen van het bedrijf. Of het nu verkoopdoelstellingen, marketingdoelstellingen, promotiedoelstellingen of uiteraard communicatiedoelstellingen zijn, wij maken steeds gebruik van diverse communicatiemiddelen om die doelstellingen te helpen realiseren. In deze vorm van indelen is externe communicatie dus veel meer dan een persbericht of een folder. Communicatiemiddelen voor de externe communicatie zijn o.a. reclame, verpakking, helpdesk, advertenties, verkoopgesprekken, brochures, sponsoring, enz. .

  1. Indeling naar vorm of drager

Deze indeling is gezien vanuit het communicatiemiddel zelf. Het kan voorkomen dat een middel tot verschillende groepen kan gerekend worden. We kunnen de volgende groepen onderscheiden :
–       Gedrukte middelen : o.a. personeelsblad, reclamefolder, jaarverslag, affiche, brochure, free publicity, nieuwsbrief.
–       Digitale middelen : o.a. internet, intranet, email, website, banners, blogs, twitter, community, sms.
–       Producten in hun verschijningsvorm : o.a. uiterlijk van auto, verpakking, presentatie in etalage, kleuren, geuren.
–       Geluid/mondeling : o.a. persoonlijk gesprek, radioreclame, jingle, vergadering, toespraak, geluid van motor (vb typisch Harley sound), productpresentatie.
–       Beeld : o.a. televisiereclame, promotiefilm, Youtube, foto, video, productstaander met afbeeldingen.
–       Gebouw en locatie bedrijf en andere bedrijfsmiddelen zoals auto’s, gereedschap, showrooms  leidt tot beeldvorming : o.a. modern/oud, cheapy/chic, georganiseerd/rommelig
–       Persoonlijke klantencontacten: o.a. helpdesk, verkopers, monteurs.
–       Aan het bedrijf gerelateerde voorwerpen : o.a. weggevertjes zoals pennen, petjes, T-shirts, vlaggen bij evenementen, balonnen.
–       Ideële zaken zoals sponsoring, liefdadigheid, maatschappelijke betrokkenheid, politieke betrokkenheid, uitingen van bepaalde overtuigingen op maatschappelijk of religieus vlak.
–       Persoonlijke communicatie als verbinding tussen individuen binnen en buiten het bedrijf of organisatie, dus de 1-op-1 contacten.

  1. Indeling naar toepassing
communicatie

Dit is een indeling gezien vanuit de activiteiten die door het bedrijf ontplooid worden. We kunnen de volgende indeling aanhouden:
–       Promotionele activiteiten : o.a. reclame via de diverse media zoals kranten, tv en radio, website, reclamefolders, beurzen, weggevertjes, vlaggen bij evenementen
–       Imago-ondersteunende activiteiten : o.a. deelname seminars, free publicity, liefdadigheid en activiteiten van maatschappelijke betrokkenheid, nieuwsbrief, helpdesk
–       Verkoopondersteunende activiteiten : o.a. begeleidende brief naar dealers, verkoopgesprekken, actiefolders, helpdesk
–       Interne communicatie ten behoeve van de bedrijfsvoering en de optimalisering van de bedrijfsprocessen
–       Productgebonden communicatie : o.a. verpakking, uitstraling van product.

Communicatieprocessen

De diverse communicatiemiddelen en hun toepassingen in de communicatieprocessen en hun plaats in de verschillende communicatieplannen worden in andere aan dit onderwerp gerelateerde posts besproken.

Voor meer informatie over marketing kijk hier

Gerelateerde onderwerpen
 Communicatieplan
Communicatieplan voorbeeld vragenlijst