Communicatieplan voorbeeld vragenlijst

Voorbeeld onderzoek communicatieplan
Door Thijs Verbeek 11 mei 2011
Inleiding

 Een goed functionerend communicatieplan maken vergt het nodige onderzoek. Deze voorbeeld vragenlijst kan een inspiratiebron zijn. De vragen zijn uiteraard toegespitst op een bepaald onderzoek maar bieden toch genoeg houvast voor het maken van een eigen vragenlijst.  Neem dus niet de vragen allemaal klakkeloos over maar gebruik ze als leidraad in het denkproces om te komen tot specifieke oplossingen voor andere specifieke probleemstellingen.

Bekijk ook deze handige tips bij het maken van een communicatieplan & vragenlijst

Tien doodzonden van marketing

Zó maak je een marketingplan

Social media marketing

Online marketing

Casus

communicatieplan
communicatieplan als oplossing voor doolhof communicatieproblematiek

Het betreft hier een communicatieplan voor de zakelijke markt waarbij een bedrijf problemen ondervindt met de acquisitie van klanten.

Vraagstelling

Hoe moet de ondersteunende marketingcommunicatie van de afdeling P. binnen bedrijf X ingevuld worden om een toegevoegde waarde van haar producten aan haar klanten en buitendienst over te brengen. Er is dus zowel een vraagstelling voor de interne communicatie als de communicatie naar de klanten toe.

Methodiek

Door gesprekken aan de hand van een vooraf opgestelde vragenlijst  en observatie ter plaatse wordt onderzocht wat de interne en externe perceptie met betrekking tot de variabelen in het communicatieproces.

Vragenlijst communicatieplan

Doelgroep

Wie zijn de kopers van de producten P.?
Wie zijn de gebruikers van de producten P.?
Wie zijn de beslissers over de aanschaf van de producten van P.?
Op wie zijn de  communicatiemiddelen gericht?
Met welke communicatiemiddelen worden deze doelgroepen benaderd?
Hoe hoog is de betrokkenheid van de deelnemers aan het beslissings- en koopproces?

Doelstelling

Welk effect van de ondersteunende marketingcommunicatie op de directie van een klant wordt beoogd?
Welk effect van de ondersteunende marketingcommunicatie op het management van een klant wordt beoogd?
Welk effect van de ondersteunende marketingcommunicatie op het uitvoerend personeel van een klant wordt beoogd?
Is het huidige communicatiekanaal geschikt om deze gewenste effecten per niveau te realiseren?
Dient de marketing communicatie per niveau gericht te zijn op informatie of op imago?
Hoe bereik je de verschillende organisatieniveaus van de klant?

Invulling van de boodschap

Is de boodschap in het huidige materiaal onderscheidend ten opzichte van de concurrentie?
Wat zijn de toegevoegde waarden van de merken van deze afdeling P.?
Welke waarden worden gecommuniceerd naar het management van een klant?
Welke waarden worden gecommuniceerd naar het middenkader van een klant?
Welke waarden worden gecommuniceerd naar het uitvoerend personeel van een klant?
Welke productvoordelen worden gecommuniceerd naar het management van een klant?
Welke productvoordelen worden gecommuniceerd naar het middenkader van een klant?
Welke productvoordelen worden gecommuniceerd naar het uitvoerend personeel van een klant?
Stralen de communicatiemiddelen toegevoegde waarde van bedrijf X als bedrijf uit?

Integratie

Hoeveel inspraak heeft iedere Portfolio bij het samenstellen van het communicatiemateriaal?
Is er een eenduidige lijn in het communicatiemateriaal van betreffende productgroepen?
Hoe is de samenwerking met de afdeling communicatie geregeld?


Tien doodzonden van marketing

Zó maak je een marketingplan

Social media marketing

Online marketing

Gerelateerde artikels
Communicatieplan
Communicatiemiddelen