SWOT analyse uitleg

 

 

uitleg swot analyse
swot analyse

SWOT analyse uitleg
Door Thijs Verbeek 13 april 2011

 

Deze post is bedoeld om wat meer uitleg te geven over wat een SWOT analyse nu precies inhoudt en welke vragen we moeten stellen om tot een bevredigend resultaat te komen.

Bekijk ook deze handige tips bij het schrijven van een Swot analyse:

Tien doodzonden van marketing

Zó maak je een marketingplan

Social media marketing

Online marketing

Definitie SWOT-analyse

De SWOT-analyse of sterkte-zwakteanalyse is een bedrijfskundig model dat een overzicht geeft van de sterktes en zwaktes van een bedrijf of bedrijfsonderdeel enerzijds en anderzijds een overzicht biedt van de kansen en de bedreigingen die een markt of marktsegment waarin dit bedrijf of bedrijfsonderdeel werkzaam is met zich meedraagt. Deze analyse is een beleidsinstrument dat kan dienen om beslissingen te nemen op operationeel, maar vooral op strategisch niveau. (source : tvonlinesurveys.com)

Welke vragen moet we stellen bij een SWOT analyse?

Elk gedegen onderzoek begint met het stellen van de juiste vragen. In het geval van een SWOT analyse hebben deze vragen betrekking op zowel de situatie intern in het bedrijf als op de situatie buiten het bedrijf, dus de externe of omgevingsfactoren. We spreken dan ook van een interne analyse en een analyse van de omgevingsfactoren of externe analyse.

Dat het niet altijd eenvoudig is om de juiste vragen te stellen of om de juiste conclusies te trekken laten we zien aan de hand van een eenvoudig voorbeeld. :

Stel dat we een SWOT-analyse moeten maken voor een lokale, kleine koffiebranderij waarbij we beschikken over de volgende gegevens :

  1. De koffieconsumptie in Nederland is tussen 1996 en 2010 met 13% afgenomen. Vanaf 2003 is de consumptie vrij stabiel (bron: CBS)
  2. Door de dalende werkgelegenheid is de levering aan bedrijven sterk teruggelopen en de prijzen staan onder druk.(bron: MIKO)
  3. Een deel van de daling van het koffieverbruik is te wijten aan het gebruik van koffiepads en nieuwe technieken waardoor het steeds gemakkelijker wordt om de juiste hoeveelheid koffie af te passen. (culinair.net)
  4. Wereldwijd stijgen de prijzen voor koffie (culinair.net)
  5. Uit marktonderzoek blijkt dat er steeds meer interesse is voor koffiespecialiteiten, speciale bereidingswijzen, speciale apparaten, enz. .
  6. Ons bedrijf  krijgt steeds meer voet aan de grond bij koffiespeciaalzaken.
  7. De afdeling verkoop aan bedrijven is goed voor ca. 70% van de omzet.
  8. Het bedrijf heeft het dealerschap verkregen van een exclusief merk koffietoebehoren.

Hoe gaan wij nu met deze informatie om ?

De punten 1 t/m 5 zijn duidelijk externe factoren en bepalen dus mede de kansen en bedreigingen. De punten 6 t/m 8 zijn interne factoren en behoren dus tot de sterktes en zwaktes. Nu komt het er op aan om deze feiten te beoordelen en te analyseren. Op basis daar van kunnen we dan een SWOT analyse maken en dat is dan weer onderdeel van ons marketingplan.

Bijvoorbeeld dat de koffieconsumptie sinds 1996 is afgenomen is in eerste instantie een bedreiging, maar omdat de koffieconsumptie sinds 2003 vrij stabiel is kan men ook zeggen dat dit feit voorlopig redelijk neutraal is wat betreft kansen of bedreigingen. In onze casus is punt 7 meer van belang. Ons casus bedrijf haalt immers zo een 70% van haar omzet uit een marktsegment dat krimpt en waar de prijzen onder druk staan. Er moet dus toch veel aandacht besteed worden aan de effecten van punten 1 en 2 voor ons casusbedrijf, al lijken de effecten neutraal. In feite is punt 2 voor ons casusbedrijf een bedreiging. Het kan echter ook zijn dat ons casusbedrijf langlopende contracten heeft met vaste prijsafspraken en dat de klanten van onze koffiebranderij voorlopig weinig last hebben van de recessie.. Dat kan inhouden dat de concurrenten het moeilijker hebben dan ons casusbedrijf en wordt een bedreiging opeens een kans!. Stel echter dat vaste prijsafspraken ook inhoudt dat de afnemer een vaste prijs betaalt per hoeveelheid koffie. Dan wordt bijvoorbeeld punt 4 een grote bedreiging omdat de winstgevendheid per klant onder grote druk komt te staan. Je ziet een feit op zich is niet voldoende, er moet steeds naar een grotere context gekeken worden. Hetzelfde geldt voor de sterktes en zwaktes. Ook daar kan het zijn dat een sterkte bij nader inzien een zwakte blijkt te zijn of omgekeerd. Zo is het interessant dat  punt 5 van de analyse goed aansluit met de punten 6 en 8. Daar zijn dus kansen en sterktes te vinden.

<
Tien doodzonden van marketing

Zó maak je een marketingplan

Social media marketing

Online marketing

Na de SWOT analyse kan de confrontatiematrix worden ingevuld.

Gerelateerde artikelen
SWOT-analyse voorbeeld