Hoofdvraag of onderzoeksvraag onderzoek

3 Hoofdvraag of onderzoeksvraag onderzoek: Wat is de hoofdvraag of onderzoeksvraag?

Na het beschrijven van de aanleiding en het theoretische kader dient de stap gemaakt te worden naar een hoofdvraag, de vraag die aan het einde van het onderzoek beantwoord zal worden. Globaal gezien zijn er drie type hoofdvragen. Het is van belang om bewust te zijn van het feit dat het type hoofdvraag in sterke mate de insteek van het onderzoek bepaalt! De verschillende soorten vragen zijn:

Bekijk ook deze handige tips bij het opstellen van een hoofdvraag of onderzoeksvraag onderzoek


Schrijf jij ook een geweldige scriptie?

Hoe schrijf ik een scriptie of these?

Hoe schrijf ik een scriptie

Leesbare scriptie

Beschrijvingsvraag;

o Wat is X?
o Welke X-en zijn er?
o Welke kenmerken heeft X?

Verklaringsvraag;
o Waarom is er X? (reden)
o Wat is het verband tussen X en Y?
o Hoe komt het dat X? (oorzaak)

Evaluatievraag;
o Wat is de waarde van X?

Vaak tracht men een combinatie van deze typen vragen te beantwoorden. Een mogelijkheid bestaat dat de hoofdvraag uiteenvalt in deelvragen. Het is van belang dat in de hoofdvraag een duidelijke keuze gemaakt wordt voor het te onderzoeken verschijnsel. Tot slot dient een onderzoeksvraag te voldoen aan een aantal eisen. De onderzoeksvraag moet: Specifiek, Meetbaar, Uitdagend en Realistisch zijn, duidelijk zijn, gebaseerd op de bestudeerde vakliteratuur (veronderstellingen) en niet te beantwoorden zijn met alleen ja/nee. Een onderzoeksvraag dient daarnaast ook aan wetenschappelijke normen te voldoen, zoals nog niet eerder beantwoord zijn en van belang zijn voor de theorie en/of de praktijk.

Terug naar onderzoeksplan