Swot analyse voorbeeld

SWOT analyse voorbeeld
Door Thijs Verbeek 8 mei 2011
In het onderstaande stuk worden punten genoemd die het resultaat zijn een uitgebreide interne analyse en externe analyse. Samen vormen ze het resultaat van de swot analyse welke verder gebruikt kunnen worden in een confrontatiematrix. Maar eerst een swot analyse voorbeeld.

Bekijk ook deze handige tips bij het schrijven van een Swot analyse:

Tien doodzonden van marketing

Zó maak je een marketingplan

Social media marketing

Online marketing

Aan de hand van de interne analyse en externe analyse zullen de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen voor Organisatie X opgesteld worden.

Interne analyse
Sterkten:
• Breed assortiment binnen probleemgebied, voor elk probleem beste oplossing.
• Kleinere minimaal te bestellen hoeveelheid, hierdoor kan de omloopsnelheid bij de distributeur vergroot worden.
• Flexibele opstelling op commercieel gebied wat betreft marges en kortingen.
• Grote technische expertise.
• Verschillende verpakkingsgroottes.
• Ingang ecologische markt.
• Product x, beter alternatief van Organisatie X voor voor organisatie x. x is beter uitsmeerbaar op grote oppervlakten.

Zwakten:
• Weinig naamsbekendheid op de stukadoorsmarkt.
• Hoge distributiekosten door te laag volume in Nederland.
• Klein team ter plaatse. Weinig mankracht voor promotie.
• Relatief duur assortiment. Meer moeite met overtuigen van distributeur en verwerker.
• Marketingafdeling zeer op Frankrijk gericht. Centrale beslissingen worden wel in overleg met agent genomen, dit is echter wel een tijdrovend proces.
• Voorlopig alleen de stukadoorsmarkt betreden met hetzelfde assortiment als op schildersmarkt, in verband met taal op verpakkingen.
• Internetsite alleen in het Frans.

Externe analyse
Kansen:
• Geen flexibele opstelling de marktleider wat betreft de te bestellen hoeveelheid.
• Marktleider laat steken vallen op product technisch gebied (F3). Problemen met uitsmeren dunne lagen op grote oppervlakten.
• Noodzaak productiviteitsverhoging als antwoord op goedkope buitenlandse arbeidskrachten.
• Kleine groothandels zijn bereid om inspanning te leveren voor bepaalde vorm van exclusiviteit. Organisatie X is bereid om op deze wens in te gaan. Andere aanbieders doen aan intensieve distributie.
• Organisatie X heeft veel expertise in groeiend probleemgebied, ondergrondbehandeling wordt steeds belangrijker omdat de kwaliteit van de verf minder is geworden als gevolg van producten op waterbasis. Uit interviews is gebleken dat problemen zich voordoen bij ondergrondvoorbehandeling met bijvoorbeeld product y van organisatie y. Organisatie X heeft meer ervaring op de schildersmarkt en kan met producten beter inspelen op het probleemgebied van stukadoor en schilder.
• Verlaging gezinsomvang. In de toekomst meer woningen nodig.
• Toename renovatiemarkt.

Bedreigingen:
• Reactie marktleider moeilijk in te schatten, misschien een eventuele reactie van Ardex op schildersmarkt.
• De stukadoorsmarkt is een erg conservatieve markt en staat nauwelijks open voor vernieuwingen.
• Problemen met de ondergrond worden nog vaak opgelost door de schilder, door extra lagen te gebruiken.
• De moeilijk voorspelbare economische ontwikkelingen. Deze hebben invloed op de investeringen en de consumptieve uitgaven in de markt.

Voor meer marketing kijk hier

Na de SWOT analyse kan de confrontatiematrix worden ingevuld.

Gerelateerde artikels
SWOT-analyse uitleg
SWOT analyse voorbeeld Coca-Cola